/* AUTEUR STUKJE */
Meeuwenwatchers

Meeuwenwatchers

19 maart 2021

Het broedseizoen staat voor de deur. In de Vogelwijk proberen we ieder voorjaar meeuwenoverlast te voorkomen met respect voor mens, dier en milieu. Meeuwenoverlast is in Leiden een groot probleem. Preventieve maatregelen zijn nog altijd de beste manier om meeuwenoverlast te voorkomen of…

Rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte

Rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte

13 april 2020

De gemeente Leiden gaat de “Vogelwijk – Raadsherenbuurt” herinrichten. Omdat de riolering moet worden vervangen gaat de straat open en wordt meteen de openbare ruimte opnieuw ingericht. De gemeente heeft een Nota van Uitgangspunten gemaakt met de ontwerp- en beleidsuitgangspunten.