Bos van Bosman opruimactie

Het wijkcomité organiseert ieder jaar op woensdag in de herfstvakantie een opruimactie in het Bos van Bosman. Alle kinderen in de Vogelwijk, hun familie en vriendjes helpen dan mee met het opruimen van achtergebleven afval.
We doen dat samen met de gemeente Leiden, die zorgt voor prikkers, bezems en veegwagens.
Hoewel er ieder jaar weer veel afval wordt opgeruimd, is het opmerkelijk en een goed teken dat er in het bos steeds minder rommel wordt gevonden.
Traditiegetrouw is het na gedane arbeid voor alle harde werkers smullen geblazen van de pannenkoeken en poffertjes die intussen in de speeltuin zijn gebakken door enkele wijkbewoners.

Ontstaansgeschiedenis
Het Bos van Bosman is een park gelegen aan de rand van de Vogelwijk, tussen de Blauwe Vogelweg, de Wassenaarseweg en de Rijnsburgerweg.

10 oktober eerste paal nieuwbouwproject Nieuweroord - LeidenHet ‘bos’ is vernoemd naar de industrieel en multimiljonair A.G. Bosman, die het 20 hectare tellende terrein in 1917 kocht. Hij liet er een landhuis bouwen (Nieuweroord). De bekende landschapsarchitect Leonard Springer mocht de buitenruimte ontwerpen.
Hierbij werd het deel aan de Rijnsburgerweg als voortuin ingericht, met een oprijlaan in de vorm van een halve cirkel, en de achterzijde aan de Wassenaarseweg als wandelbos, met vijvers, plantenkassen en een boomgaard.

De villa moest in 1966 plaatsmaken voor een flatgebouw van 14 verdiepingen, ook Nieuweroord geheten. Nu ruim een eeuw later heeft Nieuweroord een nieuwe toekomst gekregen. De flat heeft plaatsgemaakt voor twee luxe appartementencomplexen en het oude landhuis is in zijn originele vorm herbouwd.

Het bos van Bosman is gekrompen naar 3 hectare en ook de vijver is er nog, zij het in afgeslankte vorm. Beuken, eiken en iepen bepalen het beeld en verder zijn er stinzenplanten te vinden als de bosanemoon, boshyacint en  het sneeuwklokje. Een bijzondere libellensoort, de bruine winterjuffer, komt er voor en ook de IJsvogel kun je hier af en toe spotten.

In het beheerplan Bos van Bosman, dat in 2013 door de afdeling groen van de gemeente Leiden is opgesteld (samen met de bewonerswerkgroep), kun je meer lezen over het gebied, de ontstaansgeschiedenis, en over de natuur- en cultuurhistorische waarden. In 2023 wordt er een ontwerp gemaakt voor een nieuw inrichtings- en beheerplan voor  het Bos van Bosman. Klik hier voor meer informatie.

Kortom een ‘authentiek stukje natuur’ waar we als Vogelwijkers heel trots en ook heel zuinig op zijn.

Pagina bekijken