Auteursrichtlijnen kopij Praatvogel

Praatvogels

De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers en wordt gefinancierd en uitgegeven door de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. Bijdragen en ingezonden stukken door wijkbewoners worden enorm op prijs gesteld.  Deze kunnen worden opgestuurd naar redactie@vogelwijk.nl

Voor het aanleveren van kopij voor De Praatvogel heeft de redactie een aantal richtlijnen gemaakt. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de auteurs handvatten te geven bij het schrijven van artikelen. Alleen als deze richtlijnen in acht worden genomen, kunnen de redactie en de vormgever zorgen voor een goede weergave en opmaak van de tekst. Dit voorkomt teleurstellingen en bespoedigt het productieproces.

Algemene uitgangspunten

 1. Artikelen moeten aansluiten bij de doelstellingen van De Praatvogel en het lezerspubliek.
 2. De redactie plaatst bij voorkeur alleen artikelen die exclusief zijn geschreven voor De Praatvogel. Indien een auteur (een aangepaste versie van) een eerder gepubliceerd artikel wil aanbieden aan De Praatvogel, dan moet hij/zij hierover vooraf contact opnemen met de redactie. Dergelijke artikelen worden alleen aanvaard als ze relevant zijn voor de wijk.
 3. De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng en teksten.
 4. De redactie van De Praatvogel bepaalt of een artikel wordt geplaatst. Het leveren van een artikel garandeert dus niet dat het ook wordt geplaatst.
 5. De redactie bepaalt waar zo nodig een artikel wordt ingekort. Tevens kan de redactie vragen het artikel aan te passen of er wordt een redactieslag toegepast.
 6. Als de tekst wezenlijk moet worden aangepast, dan gaat dat in overleg met de auteur.
 7. Commerciële teksten worden niet geplaatst, tenzij als betaalde advertentie.

Aanleveren kopij

 1. De ingeleverde kopij moet in principe de definitieve tekst zijn. Aanpassingen zijn alleen mogelijk door of in overleg met de redactie.
 2. Artikelen bij voorkeur aanleveren in Word (geen PDF) en per e-mail opsturen naar redactie@vogelwijk.nl
 3. De streefgrootte van een artikel is 350 woorden (half A4). Afwijkingen in overleg met de redactie.
 4. De gehanteerde spelling is de zogenaamde ‘voorkeurspelling’. Grammaticale en syntactische regels volgen de ‘Schrijfwijzer’.
 5. Gebruik je citaten of verwijzingen, dan moet je de bron vermelden.
 6. Kopij aangeleverd na de deadline kan niet meer worden opgenomen, of in een latere editie.

Tips voor het schrijven

 1. Schrijf voor een breed publiek. Vlot leesbare artikelen hebben de voorkeur boven droge, technische of al te inhoudelijke verhandelingen. Beschouw het als een uitdaging om het ‘simpel’ en makkelijk leesbaar te houden.
 2. Hou het toegankelijk. Vermijd onnodig gebruik van jargon of geef een korte uitleg.
 3. Less is more: als je het in minder woorden kunt zeggen, doe dat dan ook.
 4. Gebruik bij een lange tekst tussenkopjes.

Illustraties

 1. Streef naar 2/3 tekst, 1/3 afbeeldingen.
 2. Zorg voor illustraties van voldoende hoge kwaliteit in een hoge resolutie: ten minste 300 dpi op ware grootte. Foto’s niet bewerken (geen kleurcorrectie, verscherpen etc. toepassen) en aanleveren in formaat JPG of TIFF.
 3. Het is fijn voor de vormgever om te kunnen kiezen uit meerdere afbeeldingen, dit met het oog op de vormgeving en beschikbare ruimte. De redactie bepaalt welke afbeeldingen worden geplaatst.
 4. Afbeeldingen moeten door de auteur van een onderschrift worden voorzien. Dit moet bestaan uit: beschrijving van de afbeelding, de herkomst van de afbeelding of de plaats waar het afgebeelde zich bevindt (bv. een schilderij), en eventueel de naam van de fotograaf, eigenaar of rechthebbende. Als je de afbeeldingen los aanlevert, geef dan in de tekst aan waar de betreffende foto moet komen.
 5. Let op de publicatierechten die op foto’s rusten. Illustraties dienen vrij van rechten te worden aangeleverd. De auteur is daarvoor zelf verantwoordelijk. De redactie of het Wijkcomité zijn daarvoor niet aansprakelijk.

Go or no go

 1. Na eerste lezing en beoordeling beslist de redactie – in overleg met de auteur – of het artikel (met eventuele aanpassingen) voor plaatsing in aanmerking komt.
 2. Nadat het artikel is opgemaakt, kan de tekst niet meer worden aangepast in verband met het productieproces.
 3. De redactie verstrekt geen drukproeven aan de auteurs.

Vermelding auteur

De redactie vermeldt bij het artikel de voor- en achternaam van de auteur (zonder titulatuur). De auteur is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie.