Een groepje betrokken bewoners heeft het zgn. Vogelnetwerk in het leven geroepen om het  ‘ouderwetse burenhulp’ een plaatsje kunnen geven in de Vogelwijk.
Dit heeft o.a. geleid tot koffie-ochtenden in het speeltuingebouw welke elke 3e donderdag van de maand plaatsvinden van 10:30 uur tot 12:30 uur.

Soms is er een thema ochtend en/of komen er gasten om over een bepaald thema te spreken.

Aansluitend aan de koffieochtend; een inloopspreekuur van het sociaal wijkteam.

Ook zijn er “zwerfboeken” aanwezig.

Voor meer informatie kunt U een email sturen naar de kerngroep van het Vogelnetwerk:  vogelnetwerk@vogelwijk.nl