Vogelnetwerk


Een groepje betrokken bewoners heeft het zogeheten Vogelnetwerk in het leven geroepen. Dit is om het  ‘ouderwetse burenhulp’ een plaatsje te geven in de Vogelwijk.
Dit heeft o.a. geleid tot een koffieochtend, die elke derde donderdag van de maand plaatsvindt van 10:30 uur tot 12:00 uur in het speeltuingebouw.

We komen dan bij elkaar om gezellig bij te praten. We streven ernaar om af en toe een bepaald thema centraal te stellen. Dan nodigen we een gastspreker uit die ons iets vertelt over een bijzonder of gewoon leuk onderwerp. Dat kan ook een buurtbewoner zijn met kennis van een bepaald onderwerp, die dat graag met ons wil delen.

Ook hebben we een kleine bibliotheek met “zwerfboeken”.

Alle bewoners uit de Vogelwijk zijn van harte uitgenodigd voor deze koffieochtenden.
Voor meer informatie of leuke ideeën kunt u een email sturen naar de kerngroep van het Vogelnetwerk:  vogelnetwerk@vogelwijk.nl