Laatste editie


De laatste Praatvogel:  2023_Oktober

De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers en wordt uitgegeven en gefinancierd door de stichting Wijkcomité Vogelwijk. De Praatvogel komt viermaal per jaar uit. 

Aanleveren van kopij
Bijdragen door wijkbewoners worden enorm op prijs gesteld. Heb je iets leuks of interessants te melden over of voor de wijk, laat het ons weten! Het redactie-adres van de Praatvogel is: redactie@vogelwijk.nl

De redactie heeft een aantal richtlijnen opgesteld, die de auteurs handvatten bieden en tips geven voor het schrijven van een artikel en zorgen voor een snelle afhandeling en een goede weergave van de tekst. Klik hier voor de richtlijnen.