Het wijkcomité vindt het belangrijk dat alle wijkbewoners zich verbonden voelen met elkaar en met de wijk. Het wijkcomité probeert de bewoners zoveel mogelijk te informeren en te betrekken bij allerlei ontwikkelingen in en om de Vogelwijk, die van belang zijn voor een prettige en (sociaal) veilige leefomgeving, waar iedereen zich thuisvoelt. Het wijkcomité heeft geen formele bevoegdheden en er is ook geen geen sprake van een formele vertegenwoordiging namens de wijk.

Activiteiten
Er zijn ieder jaar terugkerende activiteiten waarvoor we mensen moeten inzetten. Denk aan het wijkfeest, de schoonmaak van het Bos van Bosman, de Nieuwjaarsborrel en de jaarvergadering. Daarnaast is er echter nog een x aantal extra klussen die onderling verdeeld moeten worden. Zo volgen we bijvoorbeeld (bouw)plannen in en rond de wijk, zodat we de wijkbewoners kunnen informeren over de ontwikkelingen. We proberen de contacten met de verschillende gemeentelijke afdelingen in goede banen te leiden. We hebben verder een goede relatie met de redactie van de Praatvogel en de stichting Vogelwijk Energiezuinig en proberen onze krachten zoveel mogelijk te bundelen. Al met al wordt er behoorlijk wat werk verricht achter de schermen.
Binnen het wijkcomité zijn er vier soorten rollen:  

    • De voorzitter zit de vergaderingen voor. De voorzitter is het boegbeeld naar buiten toe en vertegenwoordigt het wijkcomité bij onder meer de gemeente Leiden en bij bepaalde gelegenheden, zoals de jaarvergadering en de nieuwjaarsborrel.
    • De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie met de wijk en onderhoudt de externe contacten. Daarnaast zorgt hij/zij voor de publiciteit via (social) media. De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen, die ongeveer zes keer per jaar plaatsvinden. De secretaris is ook de “postbus” van het wijkcomité en verzamelt en ordent alle stukken.
    • De penningmeester zorgt ervoor dat uitgaven en inkomsten goed met elkaar in evenwicht blijven. Hij regelt de subsidieaanvragen met de gemeente Leiden. De penningmeester legt bij de jaarvergadering namens het wijkcomité verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.
    • De leden hebben een echte “hands on” mentaliteit en zijn inzetbaar bij heel veel verschillende activiteiten.