Door Ronald Haverman

Binnen het wijkcomité zijn er vier soorten rollen:  lid, secretaris, penningmeester en voorzitter.

    • Laat ik beginnen met de taak van de secretaris. Deze maakt altijd de verslagen van de vergaderingen. Vergaderingen hebben een frequentie van ongeveer zes keer per jaar. Rond het wijkfeest en rond de jaarvergadering wordt er meestal nog een extra vergadering ingeroosterd om alles nog even goed af te stemmen. De secretaris is ook de “postbus” van het wijkcomité en verzamelt en ordent alle stukken.
    • Onze penningmeester zorgt ervoor dat uitgaven en inkomsten goed met elkaar in evenwicht blijven. Vooral de tijd rond de jaarvergadering is voor hem een drukke periode, omdat hij dan namens het wijkcomité verantwoording moet afleggen over de financiële stukken. Tevens houdt hij contact met de gemeente en zorgt hij ervoor dat we aan alle randvoorwaarden van de (subsidies van de) gemeente blijven voldoen.
    • De leden hebben een echte “hands on”-mentaliteit. Er zijn de nodige terugkerende agendapunten in een jaar waarvoor we mensen moeten inzetten. Ik denk hier natuurlijk aan het wijkfeest, de schoonmaak van het Bos van Bosman en het wijkgroen, de Nieuwjaarsborrel en de jaarvergadering. Daarnaast is er echter nog een x aantal extra klussen die onderling verdeeld moeten worden. Zo volgen we bijvoorbeeld bouwplannen in en rond de wijk, zodat we de wijkbewoners kunnen informeren over de ontwikkelingen. We hebben een goede relatie met de redactie van de Praatvogel zodat er een linking pin is tussen de Praatvogelredactie en het wijkcomité. We proberen de contacten met de verschillende gemeentelijke afdelingen in goede banen te leiden. Het hele comité wordt weer ingezet voor de bezorging van de Praatvogel. Al met al wordt er behoorlijk wat werk verricht achter de schermen
    • De voorzitter ten slotte zit natuurlijk voor en schrijft wat kleine bijdragen in de Praatvogel zoals u wellicht gemerkt hebt.

Er is dus geen sprake van een formele buurtvertegenwoordiging. Dat zou ook onmogelijk zijn want de diverse wijkcomités zijn geen feitelijk vertegenwoordigende organen van en namens de buurt.