Het wijkcomité vindt het belangrijk dat alle wijkbewoners zich verbonden voelen met elkaar en met de wijk. Het wijkcomité probeert de bewoners zoveel mogelijk te informeren en te betrekken bij allerlei ontwikkelingen in en om de Vogelwijk, die van belang zijn voor een prettige en (sociaal) veilige leefomgeving, waar iedereen zich thuisvoelt. Het wijkcomité heeft geen formele bevoegdheden en er is ook geen geen sprake van een formele vertegenwoordiging namens de wijk.

Activiteiten
We organiseren ieder jaar terugkerende activiteiten, waarvoor veel wijkbewoners zich actief inzetten. Denk aan het wijkfeest, de schoonmaak van het Bos van Bosman, de Nieuwjaarsborrel en de jaarvergadering.

wijkschouw met gemeente

Daarnaast is er echter nog een x aantal extra klussen die onderling verdeeld moeten worden. Zo volgen we bijvoorbeeld (bouw)plannen in en rond de wijk, zodat we de wijkbewoners kunnen informeren over de ontwikkelingen. We proberen de contacten met de verschillende gemeentelijke afdelingen in goede banen te leiden. We hebben verder een goede relatie met de redactie van de Praatvogel en de stichting Vogelwijk Energiezuinig en proberen onze krachten zoveel mogelijk te bundelen. Al met al wordt er behoorlijk wat werk verricht achter de schermen.
Het wijkcomité bestaat uit een aantal leden, die allemaal een echte “hands on” mentaliteit  hebben en inzetbaar zijn bij heel veel verschillende activiteiten. Klik hier voor de samenstelling van het bestuur.