Bestuur

 

Bestuursleden stichting wijkcomité Vogelwijk
Mark Peerdeman (voorzitter)

voorzitter@vogelwijk.nl 

Joke Ouwehand (secretaris)
communicatie
06 23047555

secretaris@vogelwijk.nl
communicatie@vogelwijk.nl

Edward Iemenschot (penningmeester) 06 29 536 107

penningmeester@vogelwijk.nl

Marianne Kooijmans (algemeen lid)

activiteiten@vogelwijk.nl

Iris van Etten (algemeen lid)

 

Marta Martina (algemeen lid)

 

Foto vlnr: Iris van Etten, Marianne Kooijmans, Joke Ouwehand, Mark Peerdeman, Edward Iemenschot, Marta Martina.

De leden van het wijkcomité hebben allemaal een “hands on” mentaliteit en zijn inzetbaar bij heel veel verschillende activiteiten. Binnen het wijkcomité zijn er vier soorten rollen: 

  • De voorzitter is het boegbeeld naar buiten toe en onderhoudt de externe contacten. Hij/zij vertegenwoordigt het wijkcomité bij bepaalde gelegenheden, zoals de jaarvergadering en de nieuwjaarsborrel, en is aanspreekpunt voor onder meer de gemeente Leiden. De voorzitter zit de vergaderingen voor. 
  • De secretaris is de “postbus” van het wijkcomité waar alle vragen binnenkomen. De secretaris houdt het overzicht en bewaakt de voortgang. De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen, die ongeveer zes keer per jaar plaatsvinden. Hij/zij verzamelt en ordent alle stukken in een digitaal archief.  De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie met de wijk en naar buiten toe, zo nodig in overleg met de andere bestuursleden.
  • De penningmeester zorgt ervoor dat uitgaven en inkomsten goed met elkaar in evenwicht blijven. Hij regelt de subsidieaanvragen met de gemeente Leiden. De penningmeester legt bij de jaarvergadering namens het wijkcomité verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.
  • De algemene leden hebben naast algemene werkzaamheden soms een specifiek takenpakket, zoals herinrichting wijk, (lucht)verkeersaangelegenheden, communicatie via website en (sociale) media, wijkactiviteiten.
  •  
  •