Bestuursleden stichting Wijkcomité Vogelwijk
Mark Peerdeman (voorzitter), links op de bank

markpeerdeman@hotmail.com

Cees Meijer (secretaris), rechts op de bank 06 50 262 835

secretaris@vogelwijk.nl

Edward Iemenschot (penningmeester), staand links 06 29 536 107

penningmeester@vogelwijk.nl

Thera Stam, staand midden 071 515 3040

fam.r.d.stam@casema.nl

Dick de Vos, staand rechts 06 22 247 597

dickdevos@me.com

De leden van het wijkcomité hebben allemaal een echte “hands on” mentaliteit en zijn inzetbaar bij heel veel verschillende activiteiten. Binnen het wijkcomité zijn er vier soorten rollen: 

  • De voorzitter is het boegbeeld naar buiten toe en onderhoudt de externe contacten. Hij/zij vertegenwoordigt het wijkcomité bij bepaalde gelegenheden, zoals de jaarvergadering en de nieuwjaarsborrel, en is aanspreekpunt voor onder meer de gemeente Leiden. De voorzitter zit de vergaderingen voor. 
  • De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie met de wijk en naar buiten toe. Daarnaast zorgt hij/zij voor de publiciteit via (social) media. De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen, die ongeveer zes keer per jaar plaatsvinden. De secretaris is ook de “postbus” van het wijkcomité en verzamelt en ordent alle stukken.
  • De penningmeester zorgt ervoor dat uitgaven en inkomsten goed met elkaar in evenwicht blijven. Hij regelt de subsidieaanvragen met de gemeente Leiden. De penningmeester legt bij de jaarvergadering namens het wijkcomité verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.
  • De algemene leden.
  •