Bestuur

foto v.l.n.r.: Mark Peerdeman, Michelle Kruijshaar, Rosanne Snieders, Thera Stam, Edward Iemenschot

Bestuursleden stichting Wijkcomité Vogelwijk
Mark Peerdeman (voorzitter)

voorzitter@vogelwijk.nl 

Michelle Kruijshaar (secretaris) 06 22 251 454

secretaris@vogelwijk.nl

Edward Iemenschot (penningmeester) 06 29 536 107

penningmeester@vogelwijk.nl

Thera Stam (algemeen lid) 071 515 3040

fam.r.d.stam@casema.nl

Rosanne Snieders (algemeen lid) 06 44 921 244

communicatie@vogelwijk.nl

   

activiteiten@vogelwijk.nl

De leden van het wijkcomité hebben allemaal een echte “hands on” mentaliteit en zijn inzetbaar bij heel veel verschillende activiteiten. Binnen het wijkcomité zijn er vier soorten rollen: 

  • De voorzitter is het boegbeeld naar buiten toe en onderhoudt de externe contacten. Hij/zij vertegenwoordigt het wijkcomité bij bepaalde gelegenheden, zoals de jaarvergadering en de nieuwjaarsborrel, en is aanspreekpunt voor onder meer de gemeente Leiden. De voorzitter zit de vergaderingen voor. 
  • De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie met de wijk en naar buiten toe. Daarnaast zorgt hij/zij voor de publiciteit via (sociale) media. De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen, die ongeveer zes keer per jaar plaatsvinden. De secretaris is ook de “postbus” van het wijkcomité en verzamelt en ordent alle stukken.
  • De penningmeester zorgt ervoor dat uitgaven en inkomsten goed met elkaar in evenwicht blijven. Hij regelt de subsidieaanvragen met de gemeente Leiden. De penningmeester legt bij de jaarvergadering namens het wijkcomité verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.
  • De algemene leden met soms een specifiek takenpakket.
  •