Meeuwenwatchers

Meeuwen zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat er zonder uitdrukkelijke toestemming nooit schade mag worden toegebracht aan de vogels en hun nesten. In de Vogelwijk proberen we meeuwenoverlast te voorkomen met respect voor mens, dier en milieu.

Meeuwenoverlast is in Leiden een groot probleem. Ze poepen alles onder, slopen vuilniszakken op zoek naar voedsel en – als ze jongen hebben – zijn ze ook nog eens behoorlijk agressief. Daarnaast kunnen meeuwen een gevaar zijn voor de gezondheid, door het verspreiden van bepaalde ziekten. De gemeente geeft een aantal tips om te voorkomen dat meeuwen op daken een nest bouwen en eieren leggen: klik hier.

Ook in de Vogelwijk proberen we ieder voorjaar te voorkomen dat het zover komt. Meeuwen bouwen graag een nest op één van de aantrekkelijke platte daken in onze wijk of tussen de schoorstenen en de schuine daken. Preventieve maatregelen zijn nog altijd de beste manier om meeuwenoverlast te voorkomen of te verminderen. Dit kunnen we bereiken door tussen april en begin juni regelmatig het dak op te gaan en ook weer tijdens de tweede broedperiode van begin juli tot en met augustus.
Dit doen we al sinds jaren met een groep actieve wijkbewoners. Per straat(deel) is er een contactpersoon actief, die zelf het dak op gaat, of ervoor zorgt dat een ander dat doet. De afgelopen jaren heeft dit duidelijk geleid tot minder overlast van schreeuwende en agressieve meeuwen. 

Oproep
Als je ziet dat meeuwen actief zijn op een dak, schakel dan de desbetreffende contactpersoon in. Klik hier voor de lijst met contactpersonen.
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Herman van der Kooij: h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl

Laten we er samen voor zorgen dat onze wijk leefbaar blijft!

Weetjes:

  • Het zoeken naar een goede plek voor een nest begint al in februari.
  • Meeuwen bouwen in april hun nest en leggen in mei hun eieren: 2-3 stuks.
  • Ze broeden ongeveer 21 dagen. Tijdens deze broedperiode zijn ze rustig. Als je dan niets hoort, is dat niet geruststellend, maar verdacht!
  • Meeuwen zijn vooral actief met het voeren en beschermen van de kuikens ergens tussen mei en augustus als de eieren uitkomen en de kuikens uiteindelijk uitvliegen.
  • Naarmate de kuikens groter worden, worden de ouders steeds agressiever.
  • Soms hebben ze een ‘tweede leg’ in juli.
  • Meeuwen kunnen 30 jaar oud worden en keren graag naar hun oude nest terug.