Besluit gemeenraad herinrichting Vogelwijk-Raadsherenbuurt

De gemeenteraad  heeft het besluit van het college aangenomen in een raadsvergadering 23 december 2021. Voor de Nachtegaallaan betekent dit dat de variant met ontsluiting van autoverkeer definitief is opgenomen in het plan voor de uitvoering.

De gemeente werkt aan de duurzame vernieuwing van de Vogelwijk: er komt een nieuw gescheiden rioolstelsel en boven de grond wordt de wijk klimaatadaptief ingericht. Ook komt er meer biodivers groen.
Vorige maand stelde het college van burgemeester en wethouders het uitvoeringsbesluit van fase 1 vast.
Omdat er minder insprekers waren voor dit en andere projecten op de Raadsagenda, was er voldoende ruimte om het project niet pas in januari, maar in de Raad van 23 december te behandelen.

De belangrijkste consequenties:

  • Autoverkeer kan de wijk via de Nachtegaallaan verlaten.
  • Fietsers in beide richtingen kunnen auto’s passeren.
  • Fietsers krijgen een ‘eigen’ ruimte en stellen niet meer tussen de auto’s op.
  • Drukknoppaal voor fietsers bereikbaar.
  • Op het smalle stuk van de Nachtegaallaan moeten auto’s en fietsers rekening met elkaar houden en elkaar de ruimte geven.
  • Iets langere wachttijden voor zowel fiets- als autoverkeer op het gehele kruispunt.
  • Ruimte voor een veilige voetgangersoversteek (zebra).
  • Fietsers uit Oegstgeest (Leidsestraatweg) zijn in de verkeersregeling opgenomen, ook de rechts afslaande fietsers naar de Nachtegaallaan (geen ruimte meer voor bypass).
  • Mogelijk conflict tussen fietsers uit Oegstgeest en kruisend verkeer van en naar de Nachtegaallaan, wanneer fietsers uit Oegstgeest het rode licht negeren.

Het besluit van de gemeenteraad kunt u terugkijken via de volgende link: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/831505/Gemeenteraad%2023-12-2021 Klik vervolgens op agendapunt 28.

Resultaat bespreking in de Raadscommissie

In een lange vergadering heeft de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden donderdagavond 16 december rond middernacht uur het riool- en herinrichtingsplan voor de wijk besproken. Het gaat hierbij om de versie van het plan die door de gemeente samen met de wijk is uitgewerkt, inclusief de variant waarbij de Nachtegaallaan open blijft voor uitrijdende auto’s.

Edward Iemenschot, lid van het wijkcomité, heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Hij heeft de nadruk gelegd op de goede participatie in dit traject en verder aandacht gevraagd voor de aanleg van glasvezel en het plaatsen van laadpalen.

Ondanks dat de – door het college van burgemeester en wethouders – voorgestelde oplossing voor de Nachtegaallaan niet de voorkeur had van de wethouder, is ook hij tevreden over de uiteindelijke invulling. Zeker omdat de alternatieve oplossing samen met vertegenwoordigers uit de wijk is uitgewerkt en op een zeer groot draagvlak kan rekenen, zoals blijkt uit de gehouden enquête binnen en buiten de wijk. Alle betrokken partijen hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over het participatietraject en zijn van mening dat dit succesvol is verlopen.

Eén reactie op “Besluit gemeenraad herinrichting Vogelwijk-Raadsherenbuurt”

Reacties zijn gesloten.