Bericht gemeente: bomenkap uitgesteld

Alle wijkbewoners ontvingen een brief van de gemeente Leiden over het uitstel van de bomenkap, met daarbij een kaart over welke bomen het precies gaat. Meer lezen, klik op uitstel bomenkap.
De werkzaamheden voor de vervanging van de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte zouden in januari 2023 beginnen. Dat is vanwege een uitspraak van de Raad van State over uitstoot van stikstof uitgesteld. De werkzaamheden kunnen op zijn vroegst in maart 2023 starten. 

idverde Bomendienst heeft in opdracht van de gemeente Leiden een Bomen Effect Analyse, Verplantbaarheidsonderzoek gedaan voor de Vogelwijk-Raadsherenbuurt. Klik hier voor het rapport.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente Leiden: Tamara Weber: vogelwijkraadsherenbuurt@leiden.nl