De actuele situatie van de Vogelwijk Leiden

Leiden is ingedeeld in een aantal districten. De Vogelwijk is onderdeel van het Boerhaave-district, dat gesitueerd is aan de westzijde van het centraal station. De andere wijken van dit district zijn het Houtkwartier, de Raadsherenbuurt, de Pesthuiswijk en Leeuwenhoek. In de laatste twee wijken is nauwelijks sprake van bewoning. Daar bevinden zich ondermeer het LUMC, de Leidse Hogeschool, het oude AZL terrein, Naturalis, diverse onderzoekscentra en biotechnologische bedrijven.

Er gebeurt veel in de Vogelwijk en de omringende buurten:

 • Bekend zijn de ontwikkelingen rondom de verouderde zusterflat Nieuweroord. In dit gebouw woonden al jaren geen verpleegsters meer. Het is in de afgelopen jaren bewoond door studenten, asielzoekers en krakers. Nadat het eerste  plan in 2012 is afgeblazen, is de Gemeente nu opnieuw bezig met planvorming voor dit complex.
  De werkgroep Nieuweroord en een klankbordgroep van bewoners hebben intensief met de gemeente overlegd o.a. over het al of niet bebouwen van de huidige tennisbaan.
  Het gebouw is in de tweede helft van 2016 gesloopt en vanaf 2018 worden er nieuwe appartementen gebouwd.
 • Aan de overkant van de Wassenaarseweg zijn nieuwe bewoners gekomen in de twee zwarte studentenflats. Er is een nieuw wooncomplex voor medewerkers van het LUMC gebouwd op het oude AZL terrein: het “Anatomisch Laboratorium”.
 • Daarnaast is aan de Wassenaarseweg een ander AZ- pand gesloopt en op die plek ishet zgn. Clusiusproject gebouwd, met drie woontorens voor starters.
 • Het Wijkcomité volgt het stadsontwikkelingsproject Dieperhout in het Houtkwartier waar circa 200 extra woningen en een sportcomplex worden gebouwd.
 • Het Rijnveste GGZ gebouw is in de afgelopen periode aanzienlijk uitgebreid.
 • Door al deze ontwikkelingen zien we in de Vogelwijk de verkeersdrukte toenemen, en een daarmee samenhangende toenemende parkeerdruk.
 • Een aantal bewoners geeft mede vorm aan het inrichten van de parkeervoorzieningen in o.a. de Vogelwijk. Er komt een stelsel van parkeervoorzieningen voor bewoners, aangevuld met parkeermeters voor bezoekers. Het is de bedoeling dat het “forenzen parkeren” in de Vogelwijk daarmee drastisch wordt ingeperkt.
 • De afgelopen jaren heeft een werkgroep zich gericht op het beperken van de meeuwenoverlast. Door regelmatig in de broedperiode een oogje op je eigen dak en dat van je buren te houden lijkt de overlast te verminderen.
 • Een groepje betrokken bewoners is aan het nadenken op welke manier we ‘ouderwetse burenhulp’ een plaatsje kunnen geven in de Vogelwijk. Dit heeft o.a. geleid tot de koffie-ochtenden in het speeltuingebouw.
 • Ook bij de plannen voor een nieuwe busstation werd een aantal wijkbewoners betrokken.