Jaarvergadering

Elk jaar legt het wijkcomité verantwoording af aan de wijkbewoners.
In onze Vogelwijk doen wij dat tot op heden in het ons zo vertrouwde Vogelnest, het gebouw van de speeltuinvereniging. In de jaarvergadering bestaat een aantal formele plichtplegingen. Allereerst is er de begroting en de jaarafrekening. Deze financiële stukken worden tijdens de vergadering gepresenteerd en zijn al eerder door een onafhankelijke kascommissie gecontroleerd. Verder is er de samenstelling van het wijkcomité. Nieuwe leden van het comité worden verwelkomd, er wordt afscheid genomen van vertrekkende leden.
Naast deze meer formele kanten die informatief van aard zijn, is er de mogelijkheid voor de wijkbewoners om zelf agendapunten in te brengen. Dat maakt de vergadering al wat meer interactief.
Indien er voor de wijk belangrijke ontwikkelingen zijn, kunnen er tevens themagerichte presentaties of discussies plaatsvinden. Om het quorum bij vergaderingen zo hoog mogelijk te krijgen, willen we zeker gebruik blijven maken van deze laatste optie.
Verslagen van de jaarvergaderingen zijn opgenomen in de Praatvogel. Uiteraard om iedereen volledig te informeren en tevens om zodoende te voldoen aan de subsidie-eis (‘de wijkbewoners moeten worden geïnformeerd’) van de gemeente.