Uitslag enquête wijkcomité

In een kort tijdsbestek hebben we heel veel respons ontvangen op onze enquête over de herinrichting van de Vogelwijk. Er waren bijna 300 bezoekers en daarvan hebben 168 bewoners de vragenlijst volledig ingevuld. Wij zijn heel blij met deze respons waar enorm veel betrokkenheid uitspreekt. Het toont aan dat dit onderwerp erg leeft in de wijk. Het wijkcomité dankt daarvoor alle respondenten!

De belangrijkste bevindingen

Er is eigenlijk geen behoefte aan herinrichting van de wijk, de mensen willen het eigenlijk houden zoals het is (83% heeft geen problemen met de verkeerscirculatie, 64.6% vindt de wijk groen genoeg). Dit met uitzondering van de verbeterde veiligheid bij de uitgang van de Lijsterstraat, waar 86.3% van de respondenten neutraal, positief of zeer positief tegenover staat. Niet onverwacht is het ontbreken van draagvlak voor het afsluiten van de Nachtegaallaan  voor autoverkeer, 85.1% van de respondenten vindt dit een slecht tot zeer slecht idee.
Ook het opstellen van de mini-containers ten koste van parkeerplaatsen wordt niet gedragen als oplossing. Hier vindt 75.6% van de respondenten dit een slecht tot zeer slecht idee. 

Gelukkig zijn er ook onderdelen in het plan die kunnen rekenen op steun van de wijkbewoners, zoals de
vervanging van het riool naar een gescheiden stelsel en de klimaatadaptieve maatregelen. De conclusies bespreken we binnenkort met de gemeente in de hoop dat het voorlopig ontwerp op onderdelen aangepast wordt, zodat het wél op draagvlak van de wijk kan rekenen.

Via deze link kun je het volledige rapport lezen.