Inspraakreactie Omgevingsvisie Leiden

In reactie op de Omgevingsvisie van de gemeente Leiden heeft het Wijkcomité Vogelwijk een schriftelijke inspraakreactie ingediend: Inspraakreactie-Omgevingsvisie Leiden 2040-Vogelwijk

De gemeente Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de omgevingsvisie Leiden 2040.
Een omgevingsvisie geeft richting aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. Voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en duurzame bouw van woningen en kantoren zijn keuzes op hoofdlijnen nodig. Deze onderwerpen staan niet los van elkaar. Vandaar dat er één samenhangend verhaal is. Dat is de omgevingsvisie.