Laatste Nieuws Herinrichting Vogelwijk en Speelveld

LAATSTE NIEUWS HERINRICHTING VOGELWIJK

De aannemer is onvoorziene zaken tegengekomen op de Nachtegaallaan. Dat betekent dat de werkzaamheden meer tijd in beslag gaan nemen dan aanvankelijk gepland. De gemeente en de aannemer informeren de bewoners voornamelijk via de Pylon app. Als je op de hoogte wilt blijven van de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de planning, wijkontsluitingen, afsluitingen, e.d., dan moet je gebruik maken van deze app. Je kunt de app downloaden via deze QR code.

Of ga met je telefoon naar de Appstore (I-phone) of Google Play Store  (Android). Zoek de Pylon app en klik bij project op ‘Wijkvernieuwing Vogelwijk’. Plaats dit project bij je favorieten door op het * te drukken. Geef bij instellingen toestemming (of niet) om push-berichten te ontvangen.

Inloopspreekuur: iedere woensdagmiddag van 13.00-14.00 uur in de bouwkeet van De Vries Stolwijk op het speelveld.  Je kunt daar terecht met klachten en al je vragen over de herinrichting van de wijk.

Kik hier voor een update van de actiegroep d.d. 7sep2023

Een groep buurtbewoners heeft een bezwaarschrift ingediend en heeft ingesproken bij de hoorzitting op 14 september. Deze is verdaagd omdat de stukken over de verkeersveiligheid niet compleet waren. Klik hier voor een artikel dat het Leidsch Dagblad hierover publiceerde op 15 september: Vogelwijk eist ontmanteling ‘gevaarlijk’ bouwterrein.


OPROEP AAN DE BEWONERS EN DE KINDEREN IN DE WIJK:
DENK MEE over het SPEELVELD!!

Op woensdag 17 mei is er een gesprek geweest tussen de gemeente Leiden (ambtelijk opdrachtgever en projectmanager) en de actiegroep plus een vertegenwoordiging van het wijkcomité. De bewonersgroep heeft een uitgebreide uitleg gekregen over de gang van zaken en de locatiekeuze. De gemeente heeft erkend dat – door allerlei (onvoorziene) omstandigheden – sommige zaken niet zijn verlopen zoals verwacht en gehoopt.
Volgens de gemeente is het speelveld de enige geschikte en beschikbare locatie is en het vooralsnog niet mogelijk gebleken om een alternatieve locatie te vinden voor de opslag van bouwmaterialen. Daarom is het – ondanks de inspanningen van de bewonersgroep – helaas niet gelukt om het speelveld in zijn geheel terug te geven aan de wijk. Wel is afgesproken dat het kleiner maken van het bouwterrein (of in ieder geval het beter/logischer inrichten daarvan ) de voorkeur heeft van de  bewonersgroep en dat dit zeker nog tot de mogelijkheden behoort. Uitgangspunt voor de bewonersgroep is verder,  dat het belangrijk blijft om verder te zoeken naar andere locaties en dat de impact van de werkzaamheden tot een minimum moet worden beperkt. 

Zie voor meer informatie de bewonersbrief van de gemeente  over de start van de uitvoering van de werkzaamheden op 5 juni, met daarbij een nieuwe planning. Tevens is daar bijgevoegd het gespreksverslag van 17 mei, waarin de afspraken over het vervolg zijn vastgelegd. Kort samengevat:

 1.  De gemeente wil heel graag weten waar de kinderen behoefte aan hebben en gaat daarover in gesprek met groepen kinderen van verschillende leeftijdscategorieën.  Er is nu een kleine groep kinderen actief, maar die kunnen niet namens álle kinderen in de wijk spreken. Daarom: heeft jouw kind ideeën en/of wensen, laat het ons weten.
 2. De gemeente wil samen met de bewoners zoeken naar alternatieve locaties voor het bouwdepot. Behalve de huidige bouwlocatie, is er nog minimaal 750 m2 extra nodig, die elders gevonden moet worden. Wij roepen de wijkbewoners op om hierover mee te denken. Als we voldoende en geschikte vierkante meters vinden, dan zou dit kunnen betekenen dat het speelveld (grotendeels) weer bruikbaar wordt voor de wijk. De gemeente blijft uiteraard ook haar best doen in deze zoektocht.
 3. Het speelveld werd niet alleen gebruikt voor allerlei activiteiten, maar had ook een sociale functie. De gemeente hoort graag van de bewoners hoe de sociale functie tijdelijk anders ingevuld kan worden.

Voor vragen of om input te leveren, kun je contact opnemen met: Oskar de Kuijer


OVERZICHT BELANGRIJKE DOCUMENTEN EN GEBEURTENISSEN

Hieronder staat een actueel overzicht in chronologische volgorde van alle belangrijke openbare documenten en gebeurtenissen over de herinrichting van de Vogelwijk.

Als je op de hoogte wilt blijven van alle actuele informatie, download dan de gratis Pylon app. In de bewonersbrief van de gemeente staat hoe dat moet (zie punt 8 hieronder).

 1. Op 5 juni a.s. start gemeente met de uitvoering van de werkzaamheden in de Vogelwijk. In de week van dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 2 juni worden de laatste voorbereidende werkzaamheden aan het bouwterrein uitgevoerd. Alle wijkbewoners ontvangen hierover een brief in de brievenbus. Klik hier voor de digitale versie van de brief. 
 2. Schriftelijke vragen van twee raadsleden (Marc Newsome, PvdA en Emma van Bree , GL) en het antwoord daarop van het college van B&W. 
 3. Ingezonden brief van Aad van der Waals in het Leidsch Dagblad van 26 april over het gevolgde participatietraject.
 4. E-mailbericht van David van Zanten (projectmanager) over de stand van zaken rondom het veld.
 5. Interview Sleutelstad/Unity TV met Elle en Thirza , zij zijn met andere kinderen uit de wijk een protestactie begonnen.
 6. Maandag 17 april is er een petitie met handtekeningen aan wethouder Ashley North overhandigd. Klik hier voor een kort verslag.
 7. Brief van de gemeente d.d. 6 april 2023 met een update. 
 8. De gemeente Leiden heeft begin april een bewonersbrief huis-aan-huis verspreid over de start van de uitvoering duurzame wijkvernieuwing Vogelwijk: klik hier
  In deze bewonersbrief staat beschreven hoe u de gratis Pylon app kunt downloaden, zodat u op de hoogte blijft van alle actuele informatie over de werkzaamheden en de meest recente planning. Ook staat in de bewonersbrief hoe u contact kunt opnemen met de gemeente Leiden over het project. 
 9. Klik hier voor het persbericht c.q. uitnodiging voor de media ter gelegenheid van de overhandiging van de petitie aan wethouder Ashley North op maandag 16 april 2023.
 10. Achterliggende documenten van de gemeente Leiden bij de verleende vergunning: