Laatste Nieuws Speelveld Vogelwijk

OPROEP BEWONERS en KINDEREN: DENK MEE !!!

Op woensdag 17 mei is er een gesprek geweest tussen de gemeente Leiden (ambtelijk opdrachtgever en projectmanager) en de actiegroep plus een vertegenwoordiging van het wijkcomité. De bewonersgroep heeft een uitgebreide uitleg gekregen over de gang van zaken en de locatiekeuze. De gemeente heeft erkend dat – door allerlei (onvoorziene) omstandigheden – sommige zaken niet zijn verlopen zoals verwacht en gehoopt.
Volgens de gemeente is het speelveld de enige geschikte en beschikbare locatie is en het vooralsnog niet mogelijk gebleken om een alternatieve locatie te vinden voor de opslag van bouwmaterialen. Daarom is het – ondanks de inspanningen van de bewonersgroep – helaas niet gelukt om het speelveld in zijn geheel terug te geven aan de wijk. Wel is afgesproken dat het kleiner maken van het bouwterrein (of in ieder geval het beter/logischer inrichten daarvan ) de voorkeur heeft van de  bewonersgroep en dat dit zeker nog tot de mogelijkheden behoort. Uitgangspunt voor de bewonersgroep is verder,  dat het belangrijk blijft om verder te zoeken naar andere locaties en dat de impact van de werkzaamheden tot een minimum moet worden beperkt. 

Zie voor meer informatie de bewonersbrief van de gemeente  over de start van de uitvoering van de werkzaamheden op 5 juni, met daarbij een nieuwe planning. Tevens is daar bijgevoegd het gespreksverslag van 17 mei, waarin de afspraken over het vervolg zijn vastgelegd.

OPROEP AAN DE BEWONERS EN DE KINDEREN IN DE WIJK: DENK MEE!!
 1.  De gemeente wil heel graag weten waar de kinderen behoefte aan hebben en gaat daarover in gesprek met groepen kinderen van verschillende leeftijdscategorieën.  Er is nu een kleine groep kinderen actief, maar die kunnen niet namens álle kinderen in de wijk spreken. Daarom: heeft jouw kind ideeën en/of wensen, laat het ons weten.
 2. De gemeente wil samen met de bewoners zoeken naar alternatieve locaties voor het bouwdepot. Behalve de huidige bouwlocatie, is er nog minimaal 750 m2 extra nodig, die elders gevonden moet worden. Wij roepen de wijkbewoners op om hierover mee te denken. Als we voldoende en geschikte vierkante meters vinden, dan zou dit kunnen betekenen dat het speelveld (grotendeels) weer bruikbaar wordt voor de wijk. De gemeente blijft uiteraard ook haar best doen in deze zoektocht.
 3. Het speelveld werd niet alleen gebruikt voor allerlei activiteiten, maar had ook een sociale functie. De gemeente hoort graag van de bewoners hoe de sociale functie tijdelijk anders ingevuld kan worden.

Voor vragen of om input te leveren, kun je contact opnemen met: Oskar de Kuijer


Hieronder staat een actueel overzicht in chronologische volgorde van alle belangrijke openbare documenten en gebeurtenissen over de herinrichting van de Vogelwijk.

Als je op de hoogte wilt blijven van alle actuele informatie, download dan de gratis Pylon app. In de bewonersbrief van de gemeente staat hoe dat moet (zie punt 8 hieronder).


 1. Op 5 juni a.s. start gemeente met de uitvoering van de werkzaamheden in de Vogelwijk. In de week van dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 2 juni worden de laatste voorbereidende werkzaamheden aan het bouwterrein uitgevoerd. Alle wijkbewoners ontvangen hierover een brief in de brievenbus. Klik hier voor de digitale versie van de brief. 
 2. Schriftelijke vragen van twee raadsleden (Marc Newsome, PvdA en Emma van Bree , GL) en het antwoord daarop van het college van B&W. 
 3. Ingezonden brief van Aad van der Waals in het Leidsch Dagblad van 26 april over het gevolgde participatietraject.
 4. E-mailbericht van David van Zanten (projectmanager) over de stand van zaken rondom het veld.
 5. Interview Sleutelstad/Unity TV met Elle en Thirza , zij zijn met andere kinderen uit de wijk een protestactie begonnen.
 6. Maandag 17 april is er een petitie met handtekeningen aan wethouder Ashley North overhandigd. Klik hier voor een kort verslag.
 7. Brief van de gemeente d.d. 6 april 2023 met een update. 
 8. De gemeente Leiden heeft begin april een bewonersbrief huis-aan-huis verspreid over de start van de uitvoering duurzame wijkvernieuwing Vogelwijk: klik hier
  In deze bewonersbrief staat beschreven hoe u de gratis Pylon app kunt downloaden, zodat u op de hoogte blijft van alle actuele informatie over de werkzaamheden en de meest recente planning. Ook staat in de bewonersbrief hoe u contact kunt opnemen met de gemeente Leiden over het project. 
 9. Klik hier voor het persbericht c.q. uitnodiging voor de media ter gelegenheid van de overhandiging van de petitie aan wethouder Ashley North op maandag 16 april 2023.
 10. Achterliggende documenten van de gemeente Leiden bij de verleende vergunning:

Je kunt tot en met 31 mei een bezwaarschrift indienen tegen het gebruik van het speelveld als bouwterrein

Het centrale veld vormt het hart van de wijk. Het wordt gebruikt door de kinderen om er te spelen en te recreëren, voor bewoners is het dé plek om elkaar te ontmoeten en we gebruiken het voor wijkevenementen.
Heb je ook bezwaar tegen het gebruik van het centrale veld als bouwterrein (gedurende anderhalf jaar) en vind je ook dat de gemeente meer moeite moet doen om een alternatieve locatie te vinden? Dan kun je tot 31 mei een bezwaarschrift indienen. Mocht je het lastig vinden om zelf een bezwaarschrift te maken, dan kun je gebruik maken van dit voorbeeld.
Klik hier voor een voorbeeld bezwaarschrift.
Je kunt natuurlijk zelf het beste aangeven op welke gronden je bezwaar wilt maken. Daarom is het de bedoeling dat je het voorbeeld aanvult met je eigen argumenten en aangeeft waarom jij vindt dat jouw belangen, of die van je kinderen zijn geschaad. Je kunt ook samen met je buren of andere wijkgenoten een bezwaarschrift indienen. Let er dan wel op, dat iedereen zijn naam en adres invult en dat iedereen afzonderlijk het bezwaarschrift ondertekent.

Je kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

 1. Schriftelijk door je bezwaarschrift te sturen naar: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC, Leiden.
 2. Online, via de website van de gemeente. Daarvoor is een DigiD nodig.

Meer informatie over Bezwaar en beroep is te vinden op de website van de gemeente Leiden:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/klachten/bezwaar-enberoep/

Meer informatie over de gang van zaken is te vinden in de laatste twee edities van de Nieuwsbrief die het wijkcomité heeft uitgegeven.