De Vogelwijk 100 jaar | geschiedenis van een Leidse buurt

Burgemeester Henri Lenferink nam dinsdag 17 januari 2023 een exemplaar in ontvangst van het boekje over de Leidse Vogelwijk van de voorzitter van het wijkcomité Mark Peerdeman. De Vogelwijk bestaat honderd jaar en de Stichting Wijkcomité Vogelwijk vond dit een mooie gelegenheid om de geschiedenis van dit deel van Leiden weer eens tegen het licht te houden.

De Vogelwijk, 100 jaar geschiedenis van een Leidse buurt is een grotendeels herziene editie van een boekje over de wijk dat in 2010 verscheen. Het verhaalt over de geschiedenis van de Vogelwijk vanaf de periode dat in dit deel van Nederland de getijden en de Rijn het landschap nog domineerden, tot aan de huidige tijd. De redactie bestond uit Cees Meijer, Joke Ouwehand, Hans Dirken en Mark Peerdeman.
Voor deze herziene uitgave heeft de redactie de historie nader onderzocht, is de archieven in gedoken, heeft actuele bronnen aangeboord, nieuw beeldmateriaal ontdekt en (oud)bewoners benaderd die nog iets interessants konden vertellen. Het resultaat is, dat er heel veel is gevonden dat de moeite waard was om te vermelden.
De voorzitter van het wijkcomité Mark Peerdeman zegt daarover met trots: ”De geschreven historie van de wijk en het gebied, kunnen we altijd in de archieven terugvinden. Maar dit boekje biedt daarnaast ook de mondelinge overlevering van de bewoners, zodat ook die niet wordt vergeten.”
Burgemeester Lenferink is blij met het initiatief: “Het is zo mooi dat mensen de geschiedenis van hun eigen woonomgeving kennen.”


Live op TV Sleutelstad
De voorzitter van het wijkcomité, Mark Peerdeman,  was zaterdagochtend 21 januari live op TV Sleutelstad om het boekje te presenteren en meer te vertellen over de geschiedenis van onze wijk. Interview bekijken? Klik hier.


Boekje kopen
Alle wijkbewoners hebben inmiddels een exemplaar van deze uitgave ontvangen. Je kunt ook digitaal inzien, klik hier. 

Als je het boekje wilt kopen en je kunt het afhalen (wat onze voorkeur heeft), dan zijn de kosten € 10. Mocht dat niet lukken, dan komen er verzendkosten bij en bedragen de kosten € 14,19. Het bedrag kun je overmaken op rekening NL80 INGB 0003 2164 58 t.n.v. Stichting Wijkcomité Vogelwijk onder vermelding van ‘boekje’. Stuur ook een e-mail naar secretaris@vogelwijk.nl. om aan te geven of je het boekje wilt ophalen, of dat het moet worden opgestuurd. Vergeet in het laatste geval niet je adresgegevens te vermelden. 

Sponsoren
Het boekje is mogelijk gemaakt door bijdragen van de bewoners van de Vogelwijk, Garagebedrijf Brouwer, het Druckerfonds, Advocatenkantoor Groenendijk & Kloppenburg, de Historische Vereniging Oud Leiden, boekhandel De Kler, de gemeente Leiden, de Kopersvereniging Nieuweroord, Stichting Vogelwijk Energiezuinig.


Artikel Leidsch Dagblad
Naar aanleiding van het verschijnen van het wijkboekje is er een dubbele pagina in het Leidsch Dagblad van zaterdag 4 februari 2023 verschenen. Journalist Erna Straatsma heeft Gabrielle Walter en Hans Dirken geïnterviewd, die beiden bij elkaar opgeteld ongeveer 100 jaar in de Vogelwijk wonen.  Zij hebben dus heel veel herinneringen aan vroeger en hoe de wijk zich heeft ontwikkeld tot hoe zij nu is. Het artikel schetst een prachtig beeld van de Vogelwijk: heden en verleden. Een mooie uitspraak: “De Vogelwijk is een klein dorp, we groeten elkaar op straat”.  Nieuwsgierig geworden? Klik op: Vogelwijk in Leidsch dagblad