Knooppunt Leiden Centraal en de Oude Lijn

De Zuidelijke Randstad groeit de komende jaren fors. Er komen 170.000 woningen en 85.000 arbeidsplaatsen bij in de steden langs de Oude Lijn zoals Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. Het is belangrijk dat deze nieuwe woon- en werklocaties goed ontsloten worden met het openbaar vervoer. Daarom investeren Rijk en regio 1,6 miljard in de Oude Lijn en het ontsluiten van woningbouwlocaties om de Oude Lijn, waaronder Knooppunt Leiden Centraal. Door de groei van het aantal inwoners en banen in de stad en de regio, groeit het aantal reizigers flink. Daar is knooppunt Leiden Centraal nog niet klaar voor.  In de komende jaren onderzoekt de gemeente Leiden wat er nodig is om het knooppunt klaar te maken voor de toekomst. 

Denkt u mee?
De gemeente vraagt aan alle omwonenden, andere betrokkenen en geïnteresseerden om de komende jaren hierover mee te denken. Dat kan door middel van online informatiebijeenkomsten of fysieke meedenksessies.  Ook worden er wandelingen door het projectgebied georganiseerd.
Je kunt je voor deze bijeenkomsten aanmelden via doemee.leiden.nl/knooppuntleidencentraal. Dit is ook de website meer informatie staat over het project en het participatieproces.

Hoe doet de Vogelwijk mee?
Als je als wijkbewoner wilt reageren op de plannen van de gemeente, dan kun je dat doen via Doemee. Daar ben je zelf voor verantwoordelijk.  Het wijkcomité volgt de ontwikkelingen op de voet en geeft – zo mogelijk en daar waar nodig – een reactie op de plannen. Dat doet zij onder andere via een gemeentelijke adviesgroep.  

Verder bestaat er een werkgroep WROLZ. Deze werkgroep heeft zich in het verleden vooral beziggehouden met de beoogde verplaatsing van het busstation naar de achterzijde van het NS-station (vandaar de naam Werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde).  Hierin zitten o.m. afgevaardigden vanuit de Vogelwijk, Raadsherenbuurt, Houtkwartier. Dit is een representatieve werkgroep die zaken in de wijk(en) kan sonderen.  Het wijkcomité en de werkgroep WROLZ hebben een aantal werkafspraken gemaakt en stemmen een en ander goed op elkaar af. 
Voor alle duidelijkheid: het Wijkcomité beschikt niet over een bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de wijkbewoners. Evenals de werkgroep kan ook het Wijkcomité dus NIET namens alle wijkbewoners spreken.
Contactpersoon/aanspreekpunt WROLZ: vandijkmarcia@gmail.com; Wijkcomité Vogelwijk: secretaris@vogelwijk.nl, m.c.kooijmans@planet.nl


Burgerraadpleging Oude Lijn

Vanaf 14 maart tot 30 april kan iedereen meedenken over de plannen voor de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht (ook wel de Oude Lijn). Net als voor Knooppunt Leiden Centraal moeten er voor de stationsgebieden van Den Haag Laan van Nieuw Oost Indië, Schiedam en Dordrecht ook keuzes worden gemaakt. Via de website www.raadplegingoudelijn.nl kan de online raadpleging worden ingevuld.

Op donderdag 14 maart werd de online volksraadpleging officieel in gebruik genomen door studenten op het stationsplein in Leiden.  Met een zogenaamde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) worden de keuzes die de overheid moet maken zo goed mogelijk nagebootst.

De uitkomsten van de raadpleging leveren een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen van inwoners en worden meegenomen in het participatietraject dat in Leiden in januari al is gestart.  De verwachting is dat de eerste resultaten voor de zomer openbaar worden gemaakt.