Knooppunt Leiden Centraal

BERICHT VAN DE GEMEENTE LEIDEN

Door de groei van het aantal inwoners en banen in de stad en de regio, groeit het aantal reizigers flink. Daar is knooppunt Leiden Centraal nog niet klaar voor. Leiden Centraal is de plek waar bus, trein, fiets en auto samenkomen en waar mensen van de ene op de andere vorm van vervoer kunnen overstappen. In de komende jaren onderzoekt de gemeente Leiden wat er nodig is om het knooppunt klaar te maken voor de toekomst. 
Begin januari heeft de gemeente Leiden ongeveer 5000 adressen in en rondom het stationsgebied een brief gestuurd over de participatiebijeenkomsten voor de toekomst van Knooppunt Leiden Centraal. 

Denkt u mee?
De gemeente vraagt aan alle omwonenden, andere betrokkenen en geïnteresseerden om de komende jaren hierover mee te denken. Dat kan door middel van online informatiebijeenkomsten of fysieke meedenkbijeenkomsten.  Ook worden er wandelingen door het projectgebied georganiseerd.
Via doemee.leiden.nl/knooppuntleidencentraal kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomsten. Hier
vindt u ook de link voor de online bijeenkomsten. Dit is ook de website waar u meer informatie vindt
over het project en het participatieproces. En waar u online een idee of aandachtspunt kunt
achterlaten. 

oe doet de Vogelwijk mee?
Als je als wijkbewoner wilt reageren op de plannen van de gemeente, dan kun je dat doen via het bovengenoemde participatietraject. Daar ben je zelf voor verantwoordelijk. 

Verder bestaat er een werkgroep WROLZ. Deze werkgroep heeft zich in het verleden vooral beziggehouden met de beoogde verplaatsing van het busstation naar de achterzijde van het NS-station (vandaar de naam Werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde).  Hierin zitten o.m. afgevaardigden vanuit de Vogelwijk, Raadsherenbuurt, Houtkwartier. Dit is een representatieve werkgroep die zaken in de wijk(en) kan sonderen. 
Gezien de recente ontwikkelingen rondom het knooppunt Leiden Centraal, is deze werkgroep nieuw leven ingeblazen. Deze werkgroep en ook het Wijkcomité zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en geven – zo mogelijk en daar waar nodig – een reactie op de plannen. Dat doen zij onder andere via een gemeentelijke adviesgroep. Het Wijkcomité Vogelwijk en de werkgroep WROLZ hebben een aantal werkafspraken gemaakt en stemmen een en ander goed op elkaar af. 
Voor alle duidelijkheid: het Wijkcomité beschikt niet over een bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de wijkbewoners. Evenals de werkgroep kan ook het Wijkcomité dus NIET namens alle wijkbewoners spreken.

De gemeente Leiden is verantwoordelijk voor de communicatie over het participatieproces richting bewoners.

Contactpersoon/aanspreekpunt WROLZ: vandijkmarcia@gmail.com; Wijkcomité Vogelwijk: secretaris@vogelwijk.nl, m.c.kooijmans@planet.nl