Verkamering Vogelwijk

Verkamering

Ook in onze wijk zien we dat er steeds meer huizen verkamerd worden of worden opgedeeld in losse wooneenheden. Vaak gaat het hier om kleinschalige kamerverhuur om een student uit de brand te helpen of om als huishouden wat bij te verdienen, maar soms worden hiervoor huizen opgekocht en verbouwd door commerciële verhuurders. Deze bedrijven vragen hoge huurprijzen en zoeken de rand van de wet op, om maar zoveel mogelijk opbrengsten uit hun investering te krijgen. En dat is een heel andere instelling dan die van de meeste bewoners van de wijk, die graag wonen, leven en deel uitmaken van de gemeenschap. Bovendien is het sterk de vraag of het soort huizen in de wijk wel geschikt zijn voor verkamering.

Nadat vorig jaar de nieuwe beleidsregels voor onttrekking en woningvorming 2019 van kracht zijn geworden
is inmiddels glashelder geworden dat deze regels in de Vogelwijk hun doel grotendeels missen en slechts
leiden tot onrust, onvrede en verslechtering van het leefklimaat in de wijk.
Het gaat ons hierbij om het deel van het beleid dat zich richt op woningvorming; dat is het opsplitsen van een
bestaande woning in losse, zelfstandige wooneenheden. Het gaat dus niet om verkamering.
Sinds invoering van het beleid zijn de eerste twee panden in de wijk al opgekocht door commerciële partijen.
Omdat deze partijen hun investering maximaal willen laten renderen – hebben zij zoals verwacht – meteen de
kwantitatieve grenzen van de regeling opgezocht. Klik hier voor de notitie die Mark Peerdeman (voorzitter) namens het wijkcomité heeft ingesproken tijdens de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiden op 30 maart 2021. Het verdere verloop is nu even afwachten.