Rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte

Rioolvernieuwen

De gemeente Leiden gaat de “Vogelwijk – Raadsherenbuurt” herinrichten. Omdat de riolering moet worden vervangen gaat de straat open en wordt meteen de openbare ruimte opnieuw ingericht. De gemeente heeft een Nota van Uitgangspunten gemaakt met de ontwerp- en beleidsuitgangspunten. 
Het gaat vooral over de vernieuwing van het riool, dat in het oude deel van de Vogelwijk 45 jaar geleden is aangelegd en moet worden vervangen vanwege de slechte kwaliteit. Dat geldt ook voor enkele delen van de Raadsherenbuurt. Het huidige gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel, zodat het regenwater direct wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. De rioolvervanging is een goede aanleiding om ook meteen de straten, trottoirs en het groen op te knappen.

Klik hier voor de Nota van Uitgangspunten rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte “Vogelwijk – Raadsherenbuurt”. 

Hierin zijn de ontwerp- en beleidsuitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor het voorlopig en definitief ontwerp. Deze Nota wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden en dient na vaststelling als start van de definitie- en ontwerpfase.

Er staan positieve zaken in de Nota: meer groen en klimaatadaptatieve maatregelen, zoals waterberging. Maar er zijn ook aandachtspunten, zoals de plannen voor de Nachtegaallaan. De Nachtegaallaan is onderdeel van een hoofdfietsroute, maar is daar nu niet op toegerust. Het idee is om het comfort op deze snelfietsroutes zo groot mogelijk te maken, zodat fietsers gebruik van deze routes maken. Dat is op zich natuurlijk een sympathiek plan, maar heeft wel consequenties voor de wandelaars, de speeltuin en de rust ter plaatse, want het zal natuurlijk drukker worden. Verder zijn er effecten op de bomen. Door rioolwerkzaamheden kunnen de boomwortels worden aangetast. In andere wijken heeft dit veel bomen gekost.

Lees meer hierover op de website van Vogelwijk Energiezuinig