Verslag Jaarvergadering Vogelwijk 2020

Verslag Jaarvergadering stichting Wijkcomité Vogelwijk

Op maandag 31 mei was de Jaarvergadering van het Wijkcomité Vogelwijk. Dit jaar via een Webinar, omdat we door corona helaas niet gewoon bij elkaar konden komen. Iedereen kon via de chatfunctie vragen stellen en reageren op de presentaties. 

Mark Peerdeman, voorzitter Wijkcomité, opende de vergadering. Hij gaf vervolgens een toelichting op de status en doelen van het Wijkcomité en introduceerde de bestuursleden. Hij deed meteen een oproep aan iedereen: “vind je het ook leuk om je nuttig te maken voor onze mooie Vogelwijk, meld je dan aan als lid van het Wijkcomité via secretaris@vogelwijk.nl.

Hierna volgde een kort overzicht van de activiteiten in 2020; helaas kon veel door de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar gelukkig stond en staat niet alles stil. Het Wijkcomité denkt met de nieuwe website, digitale nieuwsbrieven, de Praatvogel en social media in staat te zijn informatie sneller en eenvoudiger met de wijk te delen. Kijk voor het laatste nieuws regelmatig op de website https://leiden.vogelwijk.nl/

Van de volgende lopende dossiers werd de stand van zaken toegelicht:

  • Endegeest
  • Hoogbouw Bio Sciencepark en studentenflats
  • Verkeersplannen
  • Natuurbehoud
  • Omgevingsvisie 2040
  • Verkamering en woonvorming
  • Vervanging riolering en herinrichting wijk (videopresentatie wethouder Ashley North en presentatie David van Zanten, programmamanager)
  • Stichting Vogelwijk Energiezuinig (presentatie Els de Hullu, voorzitter)

Edward Iemenschot gaf een toelichting op de jaarrekening 2020 en begroting 2021.  

SAVE THE DATE: op 4 september 2021 (laatste zaterdag zomervakantie) hoopt het Wijkcomité samen met Vogelwijk Energiezuinig een wijkfeest annex energiemarkt te organiseren.
Hulp bij de organisatie is zeer welkom. 

Klik hier voor het Verslag Jaarvergadering Vogelwijk 31 mei 2021. In het verslag staan ook alle links naar de presentaties, filmpje en relevante documenten.