Online enquête fietsstraat Vogelwijk

Slider900x225 - Slides_900x225-21.jpg

In onderstaand artikel van Leidsch Dagblad van maandag 29 juni staat een oproep om mee te doen aan een enquête over het idee om de Nachtegaallaan om te toveren tot een fietsstraat.
Lees hieronder verder en laat je stem horen !

Door Binnert Glastra (Leidsch Dagblad)

LEIDEN De gemeente Leiden zet dinsdag een enquête online om te peilen hoe de stad denkt over een fietsstraat langs de Nachtegaallaan. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat er binnen de Vogelwijk in elk geval nogal wat weerstand tegen bestaat.

De fietsstraat moet, wat de gemeente betreft, gaan lopen van de rotonde in de Wassenaarseweg (de noordelijke begrenzing van het Bio Science Park) naar de Rijnsburgerweg. Fietsers komen dan onder meer langs het ’Landje van Bremmer’.

Het aanleggen ervan zou de gemeente graag willen koppelen aan gepland rioleringswerk in de omgeving, als de straten toch helemaal open moeten. In een fietsstraat delen fietsers en auto’s de weg, maar is de fietser belangrijker en is de maximale snelheid er 30 kilometer per uur.

Eind februari bleek dat de buurt daar grote zorgen over heeft. De Nachtegaallaan is nu nog halverwege onderbroken. De buurt vreest veel extra verkeer als dat straks niet meer zo zou zijn, of de gemeente autoverkeer gaat ontmoedigen de iets verderop gelegen Posthofronde te gebruiken – een bekend risicopunt waarover al jaren gediscussieerd. Ook zou de fietsstraat wellicht ten koste gaan van parkeerplaatsen in de buurt. De gemeenteraad bevroeg wethouder Ashley North (GroenLinks), die beloofde de buurt ’met open vizier’ tegemoet te treden en niet aan de slag te gaan zonder hun inbreng.
Die belofte doet hij nu gestand door een enquête met vier varianten van de fietsstraat op het online participatieplatform doemee.leiden.nl te plaatsen. Sommige met, sommige zonder parkeren. En ook een optie waarbij er eigenlijk amper wat verandert ten opzichte van de huidige situatie. Tevens benadrukt de gemeente dat het idee om van de Nachtegaallaan een fietsstraat te maken, niet betekent dat het bestaande brom(fiets)pad ter hoogte van speeltuin Vogelenwijk verdwijnt. En dat pad is wat doorgaand autoverkeer onmogelijk maakt.