Busstation blijft aan stadszijde

Het college van B&W van Leiden heeft 21 september bepaald dat het nieuwe busstation bij Leiden Centraal blijft op de plaats waar het nu is. Tegen de voorkeurslocatie aan de andere kant van het spoor, het Terweepark, was te veel verzet gerezen.

Het college beloofde eerder dit jaar om de verhuizing van het busstation naar het Terweepark te vergelijken met de huidige locatie. De gemeenteraad zou dan eind dit jaar de knoop mogen doorhakken. Maar dat doet het college nu zelf al. Verder uitstel van de locatiekeuze houdt allerlei bouwplannen rond Leiden Centraal op, en daar wil het college een eind aan maken.

Het voornemen om het busstation naar het kleine Terweepark te verhuizen leverde de gemeente veel kritiek op. Omwonenden protesteerden tegen de vele extra bussen langs hun woning, terwijl de provincie en de regiogemeenten opzagen tegen de extra investeringen en de onaantrekkelijke ligging ten opzichte van het station.

Het college van Leiden belooft dat het nieuwe busstation goed wordt ingepast. Mogelijk wordt het in de toekomst geïntegreerd met het station, zodanig dat het een mogelijke uitbreiding van Leiden Centraal niet belemmert. Rond het busstation komt een ‘levendige plint waarmee de pleinfunctie wordt versterkt’, aldus het college.