11 april lezing Hans Dirken geschiedenis Vogelwijk

Hans Dirken

Op dinsdag 11 april om 20:00 uur houdt Hans Dirken – in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Leiden – een lezing over de geschiedenis van de Vogelwijk in het speeltuingebouw aan de Nachtegaallaan. Hans is niet alleen wijkbewoner, maar ook één van de auteurs – naast Joke Ouwehand, Mark Peerdeman en Cees Meijer (tevens eindredactie) – van het rijk geïllustreerde boekje De Vogelwijk, 100 jaar geschiedenis van een Leidse buurt.

De Vogelwijk 100 jaar, geschiedenis van een Leidse buurt Vergeleken met het centrum van Leiden is de honderdjarige Vogelwijk een jonge wijk. De Rijnsburgerweg was er al veel langer, maar het gebied waar nu de Vogelwijk ligt, lag daarachter en was nauwelijks bebouwd. De grond was eigendom van de gemeente Oegstgeest en werd in de jaren twintig door Leiden gekocht voor de uitbreiding van de stad. Hier liggen nu het Houtkwartier, de Raadsherenbuurt en ook de Vogelwijk.

Geesten
De geschiedenis van dit deel van Leiden gaat echter verder terug. Zo’n 5000 jaar geleden spoelde er via de Rijn veel zand uit de Alpen onze kant op. Dat vormde een duinenrij die we strandwallen of geesten noemden. De Vogelwijk ligt op het uiteinde van zo’n geest, evenals Endegeest. Tussen de strandwallen lag moeras: de ‘poelen’. Denk aan namen als Poelgeest, Klooster Mariënpoel en kasteel Paddenpoel. Nadat de poelen droger werden, kon er landbouw worden bedreven en gingen er circa 3000 jaar geleden mensen wonen. Bij opgravingen zijn restanten uit de Romeinse tijd blootgelegd. Vanaf 1000 tot 1500 kwam er meer bebouwing en werden er ook dwarsweggetjes tussen de strandwallen gemaakt. De Rijnsburgerweg is daar een voorbeeld van.

Verhalen van bewoners
Ook de mondelinge overlevering van de bewoners moet niet worden vergeten. Daarom is voor dit verhaal niet alleen de historie onderzocht, maar zijn ook (oud)bewoners benaderd die nog iets konden vertellen. Toegang vrij voor leden van de HVOL; niet-leden betalen €5,00  Illustratie: BLOCBIRDS van Studio 212 Fahrenheit https://blocbirds.nl/