KANSEN OM ONZE WIJK ENERGIEZUINIG TE MAKEN
(Direct formulier invullen)

De afgelopen periode hebben we geprobeerd om ons wijkinitiatief “Vogelwijk energiezuinig” wat concreter vorm te geven. We zijn met een aantal bewoners enthousiast van start gegaan en hebben al een paar belangrijke stappen gezet. Uiteraard volgen we nauwlettend de ontwikkelingen, zowel bij de provincie als de rijksoverheid en de gemeente. Ook proberen we op de hoogte te blijven van alle relevante technische ontwikkelingen.
Omdat de woningen en dus ook de maatregelen heel verschillend zijn, zijn er twee werkgroepen in het leven geroepen: één voor de oudbouw- en één voor de nieuwbouwwoningen. De twee werkgroepen hanteren voor de verschillende typen huizen een andere, passende aanpak. Meer hierover vind je in de Praatvogel van december 2018.

De Vogelwijk heeft een lange historie van zelfwerkzaamheid. Als we de aanwezige kennis en enthousiasme kunnen mobiliseren, zijn we ervan overtuigd dat we gezamenlijk ook op het gebied van duurzaamheid geweldige stappen kunnen zetten.

We willen graag dat zoveel mogelijk mensen meedoen op een voor hen passende manier. We stellen daarom drie vragen aan alle bewoners van de Vogelwijk. In de Praatvogel van december 2018 leest u meer over dit initiatief. Ook kunt u mailen met Gosse Jensma van het Wijkcomité energiezuinig@vogelwijk.nl

**: formulier