Laatste editie Praatvogel !

De Praatvogel verschijnt 4x per jaar, wordt in full colour uitgegeven en huis-aan-huis verspreid. Het archief met alle verschenen edities, het redactieadres en de auteursrichtlijnen zijn op deze site te vinden.

Klik hier voor de laatste Praatvogel:  2022_oktober

Bijdragen van wijkbewoners worden enorm op prijs gesteld. Deze kunnen worden gestuurd naar redactie@vogelwijk.nl. De deadline voor het insturen van kopij voor de komende Praatvogel is: 21 november 2022.