Wijkfeest annex VogelWIJKENERGIEMarkt gaat niet door

Het Wijkcomité Vogelwijk en Vogelwijk Energiezuinig hebben tot hun grote spijt moeten besluiten het geplande Wijkfeest annex VogelWIJKENERGIEmarkt op zaterdag 4 september 2021 niet door te laten gaan.

Een paar weken geleden leken de versoepelingen van de corona-maatregelen verder te worden doorgezet. Dat is helaas niet het geval gebleken. De persconferentie van 13 augustus was wat dat betreft duidelijk: pas na 20 september zijn er mogelijk versoepelingen te verwachten. Tot dan blijven de regels voor evenementen zoals ze nu zijn. Wij vinden dan ook dat het, gezien deze ontwikkelingen, niet haalbaar is om op dit moment een veilig, ontspannen en gezellig wijkfeest annex VogelWIJKENERGIEMarkt te organiseren. Daarom is besloten om het evenement af te blazen.

Een korte toelichting op onze overwegingen
Naast een aantal andere maatregelen, zou dit betekenen dat wij actief moeten controleren op een geldig coronabewijs en we contactgegevens moeten kunnen registreren. Ook moet men waarschijnlijk over een toegangsticket beschikken, waardoor spontane toeloop – zoals te doen gebruikelijk – niet mogelijk zou zijn. Dat zijn enkele voorbeelden van de eisen in de vergunningsvoorwaarden van de gemeente Leiden. Het zal duidelijk zijn dat wij als kleine vrijwilligersorganisaties deze strenge handhavingsactiviteiten niet voor onze rekening kunnen nemen. Nog afgezien van de verantwoordelijkheid die op onze schouders rust.
Dit is heel vervelend nieuws, maar onder de huidige omstandigheden lijkt het ons de beste beslissing: ‘better safe than sorry’.

Wie zouden meedoen
We vinden het vooral ook spijtig, omdat de voorbereidingen al vergevorderd waren. We hadden van heel veel bedrijven, organisaties en clubs in de wijk toezeggingen voor hun medewerking. We kijken terug op een prettige en constructieve samenwerking met alle partijen bij de voorbereidingen, waarvoor onze dank. Dat geldt ook voor het evenementenbureau DreamTime uit Oegstgeest, dat de praktische uitvoering van alle activiteiten op zich zou nemen.

De festiviteiten gaan weliswaar niet door, maar we willen jullie toch graag laten weten wie er op het programma stonden. Klik hier voor een beknopt overzicht van degenen die bereid waren om een bijdrage aan de VogelWIJKENERGIEMarkt te leveren (dit is een samenvatting van de oorspronkelijke programmatekst) Hopelijk kunnen we in de toekomst opnieuw een beroep op hen doen.

De plannen en het draaiboek liggen klaar, daarom gaan we ervan uit dat we volgend jaar – onder betere omstandigheden – een spetterend evenement kunnen organiseren.