Laatste nieuws herinrichting Vogelwijk

Op deze pagina is informatie te vinden over de laatste stand van zaken met  betrekking tot de herinrichting van de Vogelwijk. 


Wijkcomité en meedenkgroep

Het wijkcomité spant zich al geruime tijd in voor een gedegen participatietraject met betrekking tot de herinrichting van de Vogelwijk. De resultaten daarvan zijn te vinden op deze website en in onze digitale nieuwsbrieven. Het wijkcomité heeft een aantal wijkbewoners bereid gevonden hierover mee te denken. Deze meedenkgroep bestaat uit: Gigi van Rhee, Hans van der Stok, Charlotte van Beuzekom, Erik van Noort en Jeroen Zwart. We nodigen wijkbewoners nadrukkelijk uit om hun input te leveren bij het wijkcomité of via de meedenkgroep. Dat kan via secretaris@vogelwijk.nl


Werksessies gemeente

Er worden diverse werksessies gepland met de gemeente en een afvaardiging van het wijkcomité en de meedenkgroep over de plannen van de herinrichting van de Vogelwijk. De eerste werksessies zijn geweest op 11 en 20 mei. Tijdens deze werksessies zijn de resultaten van onze enquête doorgenomen. Verder is een belangrijk onderdeel het onderzoeken van varianten voor de uitgang Nachtegaallaan. Er komt nog een derde werksessie.
We informeren de wijk over de uitkomsten van deze werksessies en over de vervolgstappen in het participatieproces via onze digitale nieuwsbrieven en op deze website.

Verslag tweede werksessie Vogelwijk 20 mei 2021
Verslag eerste werksessie Vogelwijk 11 mei 2021


Brief aan projectleider rioolvervanging en herinrichting Vogelwijk en Raadsherenbuurt

Op 2 mei schreef het wijkcomité een brief aan de projectleider rioolvervanging en herinrichting Vogelwijk en Raadsherenbuurt. De voornaamste bevinding die we hebben gesignaleerd (uit de enquête) is, dat er eigenlijk geen behoefte is aan herinrichting van de wijk, de mensen willen het eigenlijk houden zoals het is (83% heeft geen problemen met de verkeerscirculatie, 64.6% vindt de wijk groen genoeg). Dit met uitzondering van de verbeterde veiligheid bij de uitgang van de Lijsterstraat, waar 86.3% van de respondenten neutraal, positief of zeer positief tegenover staat. Niet onverwacht is het ontbreken van draagvlak voor het afsluiten van de Nachtegaallaan voor
autoverkeer, 85.1% van de respondenten vindt dit een slecht tot zeer slecht idee. Ook het opstellen van de mini-containers ten koste van parkeerplaatsen wordt niet gedragen als oplossing. Hier vindt 75.6% van de respondenten dit een slecht tot zeer slecht idee.
Gelukkig zijn er ook onderdelen in het plan die kunnen rekenen op steun van de wijkbewoners, zoals de vervanging van het riool naar een gescheiden stelsel en de klimaatadaptieve maatregelen.
We eindigen de brief door de hoop uit te spreken dat het voorlopig ontwerp op onderdelen aangepast wordt, zodat het wél op draagvlak van de wijk kan rekenen. 
Klik hier voor de volledige brief.


Brief van de gemeente Leiden aan de bewoners en belanghebbenden van de Vogelwijk

Op 30 april schreef Tamara Weber, Projectondersteuner & Omgevingsmanager, kort samengevat het volgende:


Wethoudersbrief aan de Raadscommissie d.d. 26 april 2021

Wethouder Ashley North schreef een brief aan de leden van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over de Ontwerpvariant kruising Nachtegaallaan – Rijnsburgerweg. Het wijkcomité gaat hierover binnenkort in gesprek met de gemeente. 
Klik hier voor de inhoud, die voor zich spreekt. 


 

1 thought on “Laatste nieuws herinrichting Vogelwijk

  1. Als bewoner van de Vogelwijk zie ik geen heil in het eenrichtingsverkeersplan. Daarnaast wil ik u op het hart drukken de enquete van de Vogelwijk in acht te nemen als stem van alle bewoners van de Vogelwijk.

Comments are closed.