Meeuwenwatchers

Het broedseizoen staat voor de deur. In de Vogelwijk proberen we ieder voorjaar meeuwenoverlast te voorkomen met respect voor mens, dier en milieu. 
Meeuwenoverlast is in Leiden een groot probleem. Preventieve maatregelen zijn nog altijd de beste manier om meeuwenoverlast te voorkomen of te verminderen. Dit doen we in de Vogelwijk al sinds enige jaren door met een groep actieve wijkbewoners tussen april en begin juni regelmatig het dak op te gaan en ook weer tijdens de tweede broedperiode van begin juli tot en met augustus.

De afgelopen jaren heeft dit duidelijk geleid tot minder overlast van schreeuwende en agressieve meeuwen. Klik hier voor meer informatie.  

Samen zorgen we ervoor dat onze wijk leefbaar blijft!