WIJKFEEST VOGELWIJK GAAT DIT JAAR NIET DOOR.
Door: Cees Meijer
secretaris stichting Vogelwijk Leiden

Wij hebben het door de gemeente voor ons wijkfeest voorgeschreven coronaplan en de daarbij behorende vergunningseisen uitgebreid in het Wijkcomité besproken. We hebben er vanzelfsprekend begrip voor dat de gemeente strenge regels voorschrijft om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreid. We moeten heel veel voorzorgsmaatregelen treffen, maar kunnen toch niet garanderen dat iedereen zich aan de regels houdt. Zelfs met het gebruik van bijvoorbeeld afzetlint, blijft het een open en openbaar terrein, waardoor de handhaving van de regels een probleem kan vormen. Ondanks alle creatieve ideeën die bij ons zijn gepasseerd om er dit jaar toch nog iets van te maken, vinden we het nu te risicovol om een groepsfeest te organiseren. Bovendien is het spontaan bij elkaar zijn en contact maken, door de vereiste onderlinge afstand niet mogelijk. Hoe spijtig ook, zijn we daarom tot de conclusie gekomen dat het wijkfeest van de Vogelwijk op 5 september 2020 onder de huidige omstandigheden niet moet doorgaan. We hopen er in 2021 een dubbelleuk feest van te maken.