Rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte

Rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte

13 april 2020

De gemeente Leiden gaat de “Vogelwijk – Raadsherenbuurt” herinrichten. Omdat de riolering moet worden vervangen gaat de straat open en wordt meteen de openbare ruimte opnieuw ingericht. De gemeente heeft een Nota van Uitgangspunten gemaakt met de ontwerp- en beleidsuitgangspunten.