Intensieve handhaving Bos van Bosman

KOMENDE WEKEN INTENSIEVE HANDHAVINGSACTIE IN LEIDSE PARKEN

In week 12 en 13, vanaf 18 maart, houdt de gemeente Leiden een ‘Clean Sweep’, een actie die is gericht op het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in de Leidse parken, waaronder het Bos van Bosman.

Waar wordt op gelet?

-Fietsen:

Er mag niet worden gefietst in het Bos van Bosman. Ook niet op het Springerpad, de doorgaande route, en de stoepen.

-Loslopende honden:

In tegenstelling tot het Leidse Hout, is er in het Bos van Bosman geen veldje waar honden mogen loslopen.

-Poepzakjes:

Als je een hond uitlaat, ben je verplicht minimaal twee poepzakjes bij je te hebben en zonodig te gebruiken.

Als Wijkcomité hebben we uitvoerig met de gemeente over deze actie gesproken. Volgens de verantwoordelijke afdeling is de APV duidelijk. Omdat er naar onze mening verwarring is, want er was ooit sprake van gedogen, hebben we er voor gepleit eerst te waarschuwen en niet meteen te bekeuren.

We hebben nu het volgende afgesproken:

Bij de eerste overtreding krijgt men een waarschuwing en de naam van de overtreder wordt genoteerd. Bij de volgende overtreding(en) krijgt men een bekeuring. De waarschuwingsperiode begint vanaf week 12, maar kent een bepaalde duur. De duur van de overgangsperiode krijgen we nog te horen.